Cena EHSV pro občanskou společnost – fakta a čísla

Cena pro občanskou společnost, jež byla poprvé udělována v roce 2006, oceňuje „vynikající úroveň iniciativ občanské společnosti“. Každý rok se věnuje jinému aspektu činnosti EHSV a je otevřená všem organizacím občanské společnosti oficiálně registrovaným v Evropské unii i jednotlivcům.

Cena pro občanskou společnost za rok 2017, který byl 9. ročníkem tohoto ocenění, byla udělena inovativním projektům, které podporují kvalitní pracovní místa a podnikatelskou činnost, bojují proti pracovnímu vyloučení a odstraňují překážky na trhu práce, jež stojí před lidmi, kteří potřebují pomoc, jako jsou mladí lidé, osoby z rodin migrantů, dlouhodobě nezaměstnaní, ženy vyčleněné z trhu práce, lidé s postižením a osoby žijící v chudobě.

V roce 2017 EHSV obdržel 111 přihlášek z 25 členských států. Pět vítězů bylo zvoleno desetičlennou porotou složenou z předsedy a dvou místopředsedů EHSV, předsedů skupin Zaměstnavatelé, Zaměstnanci a Různé zájmy, tří členů EHSV (jeden z každé skupiny) a jednoho externího experta. Pět vítězných projektů bylo vyhlášeno na slavnostním předávání cen dne 7. prosince v rámci plenárního zasedání EHSV v Bruselu. Byla mezi ně rozdělena finanční odměna ve výši 50 000 EUR.

Během předešlých ročníků bylo ocenění uděleno iniciativám zaměřeným na zlepšování života uprchlíků a migrantů, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, podporu romských společenství, prosazování udržitelného životního stylu a zelených pracovních míst, podporu navazování kontaktů, vzdělávání a osvětové kampaně nebo ochranu zájmů mládeže.

Podrobnější informace o Ceně pro občanskou společnost za rok 2017 naleznete zde. Video věnované vítězným projektům můžete shlédnout zde. (sg/ac)