Cena EHSV pomůže otevřít mnohé dveře, říkají představitelé projektu Discovering Hands, jenž získal první cenu

Discovering hands

Výkonný ředitel Frank Hoffmann říká, že finanční prostředky z ocenění budou použity na vyškolení nových instruktorek, jelikož se chystá rozšíření společnosti do zahraničí

EHSV info: Můžete nám prosím říci, co toto ocenění pro Vás a pro Vaši organizaci znamená?

Discovering Hands: Discovering Hands usiluje o zlepšení kvality včasného odhalování rakoviny prsu, a to velmi lidským způsobem, jenž ze zdravotního postižení činí dar, který zachraňuje životy, a otevírá zcela novou oblast pro práci zrakově postižených lidí.

Další výzvou pro Discovering Hands bude přenést náš dobře propracovaný model do jiných evropských zemí – Cena EHSV pomůže otevřít mnohé dveře.

Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich aktivity a programy úspěšné?

Sociální podnik by měl vždy hovořit jasně o svých obchodních cílech a striktně je plnit. Veškeré jeho úsilí pak bude korunováno úspěchem.

Jakým způsobem hodláte tyto finanční prostředky využít k poskytování další pomoci v rámci společenství?

Prostředky z Ceny pro občanskou společnost využijeme na podporu rozvoje nových oblastí činnosti pro naše nevidomé spolupracovnice, které vyšetřují pohmatem, např. jejich vyškolení na instruktorky samovyšetření prsu pohmatem.