Nyní máme dostatečně důvěryhodné postavení, abychom získali podporu soukromého sektoru a spustili řetězovou reakci, říká iniciativa REvive Greece

Revive_1

Spojení dobročinnosti a služby, jež uspokojuje potřeby společností v oblasti IKT a poptávku trhu, pokud jde o dovednosti IT, přispěje k tomu, aby iniciativa REvive Greece byla udržitelná a mohla se rozšiřovat, říká výkonný ředitel Theodore Dimakarakos.

EHSV info: Můžete nám říci, co toto ocenění pro Vás a pro Vaši organizaci znamená?

REvive Greece: Obdržet tuto cenu je jednak velká čest a jednak uznání skutečnosti, že naše práce má bezprostřední dopad na lidi, kteří ke vstupu na trh práce potřebují zvláštní podporu. Očekáváme, že rozsáhlá medializace, jíž se tomuto ocenění dostalo, bude odrazovým můstkem nejen k získání pozornosti potenciálních příjemců, ale rovněž ke snazšímu navazování partnerství s dalšími organizacemi v celé Evropě, jejichž vize je stejná jako naše. Zároveň již díky této publicitě naši iniciativu zaznamenal soukromý sektor, což může hrát v naší práci důležitou úlohu.

Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich podobné aktivity a programy úspěšné?

Jsme pevně přesvědčeni o tom, že se jakákoli organizace, jež usiluje o sociální dopad, musí snažit identifikovat řešení, které bude ku prospěchu všech zúčastněných stran. Základním prvkem solidarity v jakékoli společnosti je sice dobročinnost, avšak podaří-li se ji zkombinovat s řešením, jež uspokojuje potřebu klíčových subjektů, které mohou pomoci uskutečnit váš cíl, bude taková organizace i udržitelná a bude se moci rozšiřovat. Konkrétně organizace, jejichž záměrem je rozvíjet digitální dovednosti osob, jimž pomáhají, musejí úzce spolupracovat se soukromým sektorem (tj. se společnostmi v oblasti IKT), neboť těchto dovedností je nedostatek a jsou velmi žádané – tím pádem je taková spolupráce prospěšná pro všechny zapojené.

Jakým způsobem hodláte tyto finanční prostředky využít k poskytování další pomoci v rámci společenství?

Naším cílem nyní je rozšířit naše aktivity a zvýšit počet studentů, což není jednoduchý úkol. Potřebujeme fyzicky více prostoru pro školu a další vybavení. A ze všeho nejvíce potřebujeme ty správné lidi, kteří by nám pomohli zavést systémy a postupy, které jsou nutné, když se nějaká organizace rozšiřuje. Získané prostředky pokryjí část těchto nákladů, ale ještě více nám pomůže uznání jako takové, neboť nám dává důvěryhodnost, díky níž můžeme spolupracovat se soukromým sektorem, čímž se spustí řetězová reakce.