DUO for a JOB: Je nejvyšší čas jednat tak, aby každý mohl prostřednictvím práce nalézt své spravedlivé místo ve společnosti

Duo for a job_1

V evropských městech stále existuje propastný rozdíl mezi lidmi z rodin migrantů a místními obyvateli, pokud jde o přístup na trh práce, tvrdí Emmanuelle Ghislain, koordinátorka pro komunikaci a získávání finančních prostředků v belgické organizaci DUO for a JOB, a říká, že finanční odměna přispěje k otevření nové pobočky v Paříži.

EHSV info: Můžete nám prosím říci, co toto ocenění pro Vás a pro Vaši organizaci znamená?

DUO for a JOB: Evropská města jsou čím dál více rozmanitá, globální a multikulturní. Ale doposud mají problém s využíváním potenciálu lidí z rodin migrantů. Co se týče přístupu na trh práce, existuje stále ohromný rozdíl mezi těmito lidmi a místními. To je příšerné plýtvání zdroji.

Je nejvyšší čas zaměřit naše úsilí na zajištění toho, aby každý mohl nalézt své spravedlivé místo ve společnosti, a to konkrétně prostřednictvím práce, a utvářet tak pozitivní budoucnost.

To, že jsme dostali cenu EHSV, potvrzuje, že naše snažení je v souladu s celosvětovým posunem k rovnějším příležitostem. Je pro nás jak čest, tak fantastická příležitost setkávat se a diskutovat s dalšími iniciativami a společně budovat inkluzivnější Evropu.

Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich aktivity a programy úspěšné? 

Domníváme se, že mezikulturní a mezigenerační mentorování je velmi mocným nástrojem na podporu profesní integrace a k upevnění sociální soudržnosti.

Máme za to, že v zájmu zefektivnění se na něj musíme zaměřit jakožto na ústřední činnost a vypracovat strukturovaný přístup se silným podpůrným rámcem (školení, příručka, dozor atd.). Dále pak je třeba vstupovat do partnerství a interakcí s dalšími organizacemi, jež se specializují na doplňkové oblasti, a s dalšími zúčastněnými stranami, jako jsou společnosti a veřejné služby, s cílem vytvořit účinnou podpůrnou síť.

K faktorům, které jsou významné pro úspěch projektu tohoto druhu, patří také profesionalita spojená se soucitem v kombinaci s vysokými standardy přijetí a s pozorností věnovanou vztahům mezi mentorovanými a mentory.

Jakým způsobem hodláte konkrétně tyto finanční prostředky využít k poskytování další pomoci v rámci společenství?

Konkrétně tato finanční odměna, kterou dnes obdržíme, bude přímo investována do optimalizace našeho programu, a to co se týče kvality i počtu příjemců, hlavně tak, že otevřeme pobočky v dalších evropských městech, jako je třeba Paříž (kde stále aktivně hledáme partnerství a podporu).