Cena pro občanskou společnost bude naším odrazovým můstkem do Evropy, tvrdí Progetto Quid

Progetto Quid_1

Podnik sociální ekonomiky sídlící ve Veroně hodlá využít cenu pro občanskou společnost k zakoupení dokonalejších strojů, k náboru více znevýhodněných osob, k rozvíjení složitějších dovedností a k expanzi za hranice Itálie. Podle Giulie Houston, která je pověřena institucionálními vztahy, spočívá klíč k úspěchu v pevných kontaktech na místní úrovni.

EHSV info: Můžete nám prosím sdělit, co toto ocenění pro Vás a pro Vaši organizaci znamená?

Získání této ceny je pro Quid vyznamenání. Dává nám možnost získat větší důvěru a zviditelnit se. To pro nás znamená mnoho, protože v blízké budoucnosti plánujeme navázat kontakty po celé Evropě, a to i s mezinárodními institucemi a sponzory, kteří by mohli podpořit naše budoucí plány.

EHSV info: Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich obdobné aktivity a programy úspěšné? 

Při založení naší organizace jsme dostali radu, že je velmi důležité vytvořit pevné sítě kontaktů s místními partnery, což se ukázalo pro náš úspěch jako klíčové. Dále doporučujeme všem, kteří si přejí realizovat podobné projekty, aby sestavili kompletní, angažovaný a odhodlaný tým. To je zásadní pro vybudování pevného základu, od nějž se odvíjejí činnosti a budoucí existence podniku.

Jak hodláte využít finanční odměnu k tomu, abyste mohli nadále pomáhat společnosti?

Finanční prostředky, které jsme obdrželi díky Ceně EHSV pro občanskou společnost, použijeme na rozšíření naší výrobní struktury. Chceme si za ně opatřit nástroje, které našemu podniku umožní zaměstnat více lidí. Prostřednictvím využití dokonalejších strojů za účelem osvojení složitějších dovedností a metod umožníme více zaměstnancům v našem podniku profesně růst.