Laundry ID: Inovace musí vycházet ze skutečných potřeb osob závislých na pomoci

Laundry ID_1

Španělský Institut robotiky pro osoby závislé na pomoci (IRD), který spustil projekt Laundry ID, doufá, že tato cena přispěje k tomu, aby osoby s postižením a jejich pečovatelé co nejvíce využívali možností robotiky a asistivních technologií a tyto osoby se díky tomu aktivně zapojily do trhu práce.

EHSV info: Můžete nám prosím sdělit, co toto ocenění pro Vás a pro Vaši organizaci znamená?

Laundry ID: Získat Cenu EHSV pro občanskou společnost je především velká čest. Díky této ceně jsme získali prestiž, uznání a důvěryhodnost, které každá nová organizace, jako je ta naše, potřebuje, aby zajistila svou další činnost. Tato cena upevňuje naše působení a je důležitou platformou pro propagování ergonomického, přizpůsobeného, levného a inkluzivního evropského modelu prádelny, který je šetrný k životnímu prostředí a umožňuje lepší začlenění do trhu práce díky využívání technologií v plně přizpůsobených prádelnách.

Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich aktivity a programy úspěšné?

Inovace musí vycházet ze skutečných potřeb osob závislých na pomoci, jejich rodin, profesionálních pečovatelů a jejich organizací. V Institutu robotiky pro osoby závislé na pomoci chceme podpořit inovace, aby tyto subjekty mohly využít řešení, která nabízí robotika a nejmodernější asistivní technologie. Povzbuzujeme všechny k inovacím, aby se v této oblasti nalezla řešení, která stále potřebujeme k tomu, abychom mohli zvládat každodenní problémy těchto osob.

Jak využijete tyto konkrétní finanční prostředky, abyste dále pomáhali těmto lidem?

Pracujeme na mnoha zajímavých projektech, k jejichž dokončení potřebujeme další finanční prostředky. Mezi tyto projekty patří:

  • „AutonoMe“ – rozpoznávání emocí u osob s mentálním postižením,
  • „NeverAlone“ – platforma pro péči a služby na dálku umožňující koordinaci poskytovatelů služeb,
  • „DeliveryBot“ – sada levných přepravních robotů pro malá zařízení.