Seminář pro novináře v rámci příprav na volby do Evropského parlamentu v roce 2019

V prosinci 2018 uspořádalo tiskové oddělení EHSV již druhý seminář EHSV pro novináře, jehož cílem bylo lépe seznámit novináře z celé Evropy s činností Výboru a jeho členů a s přínosem, který má Výbor pro každodenní život evropských občanů.

Semináře, jehož tématem byly volby do Evropského parlamentu v roce 2019, se zúčastnilo 31 novinářů z 20 zemí. Novináři se zúčastnili několika informačních schůzek, setkali se s předsedou, místopředsedy a členy EHSV a byli přítomni na prosincovém plenárním zasedání a slavnostním předávání Ceny EHSV pro občanskou společnost za rok 2018.