Rumunské předsednictví EU: soudržnost jakožto evropská hodnota

V první polovině roku 2019 se předsednictví Rady Evropské unie ujímá Rumunsko. V tomto období má EU na programu řadu klíčových témat, jako je diskuse o budoucnosti Evropy, jež vyvrcholí summitem v Sibiu, nový víceletý finanční rámec (VFR), brexit a v neposlední řadě rovněž volby do Evropského parlamentu 2019.

Kromě toho povedou rumunští odborníci závěrečná jednání týkající se desítek legislativních spisů, o nichž se v současné době diskutuje v Evropském parlamentu a Radě, aby tak před vypršením mandátu dovedli všechna otevřená témata do konce. To vše je třeba stihnout v rekordním čase, neboť Parlament přeruší svoji činnost dne 18. dubna.

Mottem rumunského předsednictví je: „Soudržnost, společná evropská hodnota“.

Priority rumunského předsednictví, o nichž bylo rozhodnuto po rozsáhlé veřejné konzultaci, budou následující:

  • Evropa ve znamení konvergence: růst, soudržnost, konkurenceschopnost a propojení
  • Bezpečnější Evropa
  • Evropa jako silnější celosvětový aktér
  • Evropa společných hodnot

EHSV přispěje k práci a diskusím předsednictví řadou stanovisek. Předsednictví má zájem o názory a podněty občanské společnosti zejména k následujícím tématům:

  • Budoucnost EU: přínosy pro evropské občany a prosazování evropských hodnot
  • Přínos podniků sociální ekonomiky k soudržnější a demokratičtější Evropě
  • Využití potenciálu evropské filantropie
  • Přínosy vzdělávání lidí v Evropské unii
  • Budoucnost politiky soudržnosti
  • Jak makroregionální a nadnárodní klastry napomáhají hospodářské konvergenci a konkurenceschopnosti

Tato témata potvrzují, že Rumunsko chce občany učinit středobodem zájmu předsednictví, což EHSV jakožto most mezi orgány EU a občanskou společností samozřejmě vítá. (ad)