EHSV požaduje rozsáhlejší opatření namířená proti praní peněz a financování terorismu

Money laundering

EHSV vítá návrh Komise, jehož cílem je pozměnit Evropský systém dohledu nad finančním trhem tak, aby bylo v bankovním a finančním sektoru EU možné účinněji zamezovat praní peněz a financování teroristické činnosti. Má však za to, že je nutné přijmout rozsáhlejší opatření.

Výbor se domnívá, že tyto problémy ve stále větší míře ohrožují stabilitu, bezpečnost a pověst jednotlivých institucí a celého odvětví. Je proto mimořádně důležité, aby byla učiněna další opatření.

„Poslední série bankovních skandálů dokládá, že předcházející vylepšení legislativního rámce neposílila systém natolik, aby dokázal čelit rychlému technologickému vývoji a finančním inovacím, jež poskytují nové nástroje těm, kdo tento systém hodlají zneužít k páchání trestné činnosti. Oceňujeme tudíž pružnost, s níž Komise na tento problém reaguje,“ prohlásil Petr Zahradník, zpravodaj stanoviska na toto téma.

Bylo by žádoucí uplatnit při provádění nových opatření navrhovaný pozvolný postup, Komise však nezachází dostatečně daleko a musí být vyjasněny některé aspekty, jako například úkoly Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Aby bylo možné tuto záležitost účinně řešit, měla by být přijata rozsáhlejší opatření.

EHSV dále zdůrazňuje, že vedle posílení koordinace orgánů dohledu a zefektivnění postupů mezi nimi je rovněž třeba koordinovat činnost s ostatními relevantními subjekty.

Petr Zahradník uvedl: „Tento problém hraje čím dál důležitější roli ve vztahu ke třetím zemím. Žádáme Komisi, aby blíže nastínila nové vztahy mezi EBA a ostatními orgány dohledu EU, národními orgány dohledu a především pak orgány dohledu třetích zemí.“

V neposlední řadě je nutné zefektivnit vnitřní i vnější komunikaci, přičemž zkvalitnění vnější komunikace by mohlo mít preventivní účinek. (jk)