Investice do čisté mobility jsou zásadní

Bezpečná a čistá mobilita je zásadní pro budoucnost Evropy. Na vídeňské konferenci na vysoké úrovni pořádané ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 zhodnotili členové EHSV aktuální stav mobility v EU a opětovně zdůraznili, jak zásadní je pevné odhodlání v této oblasti pro budoucí rozvoj evropské dopravní politiky.

Jak zdůraznil předseda specializované sekce TEN Pierre Jean Coulon, zásadní význam má neustálá spolupráce mezi všemi subjekty na místní, vnitrostátní a evropské úrovni, a to zejména před nastávajícími evropskými volbami konanými příští rok. „Pokud budeme všichni spolupracovat, občanská společnost i zástupci institucí, vytvoříme lepší Evropu. K tomu, abychom dosáhli čisté mobility, je zapotřebí silná angažovanost všech zúčastněných subjektů.“

Akce, kterou organizovala specializovaná sekce TEN ve spolupráci s Rakouskými spolkovými drahami (ÖBB), přinesla plodnou výměnu názorů mezi organizacemi občanské společnosti, odborníky a politickými činiteli EU a členských států. Debata ukázala současné i budoucí výzvy a zaměřila se zejména na intermodalitu a koridory, zelenou mobilitu a výzvy pro aglomerace. (mp)