#COP24: Předseda EHSV Luca Jahier požaduje novou evropskou správu v oblasti klimatu

Nestátní subjekty a subjekty na nižší než celostátní úrovni dosud hrály rozhodující úlohu, pokud jde o opatření v oblasti klimatu, často se však setkávají s nepřekonatelnými překážkami. Na konferenci o změně klimatu COP 24, která se konala ve dnech 2.–14. prosince 2018 v polských Katovicích, zdůraznil předseda EHSV Luca Jahier, jak naléhavé je řešit změnu klimatu, a zdůraznil, že Evropa musí zavést nový mechanismus udržitelnosti, který by zahrnoval mnohostrannou správu.

„Podíváme-li se na to, kde jsme dnes, jak obrovská propast je mezi absolutní nutností jednat nyní a jak pomalu vlády postupují, nebo některých případech dokonce kráčí zpět, pochopíme, jak důležité je, aby ostatní převzali vedení a prokázali pevné rozhodnutí a enormní potenciál hnutí „zdola nahoru“,“ uvedl pan Jahier.

Předseda EHSV na konferenci COP 24 pronesl jasné poselství a poukázal na to, že je v oblasti klimatu nezbytně nutné okamžitě jednat: „Buď budeme investovat do konkrétních opatření proti změně klimatu, nebo poneseme závažné důsledky. Na záchranu naší planety a našich budoucích generací bude příliš pozdě. Musíme zapojit občanskou společnost. Musíme jednat nyní a musíme jednat rychle!“ (mp)