Volby do Evropského parlamentu v roce 2019: evropská mládež má slovo na akci „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS)

V březnu přijedou do Bruselu zástupci třiceti tří škol z celé Evropy, aby zde diskutovali o svých názorech, nadějích a očekáváních v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Jejich úkolem bude formulovat tři návrhy, v nichž shrnou hlavní priority své generace, jimiž by se měl Evropský parlament zabývat. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) pak zajistí, aby se tyto návrhy dostaly k normotvůrcům.

Studenti středních škol ve věku 16 až 18 let z celé Evropy navštíví ve dnech 21. a 22. března Brusel, aby se zde podělili o své názory a nápady ohledně voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 a spolupracovali na akci #YEYSturns10: Dejte svůj hlas budoucnosti! Do iniciativy se zapojí jedna škola za každý z 28 členských států EU a za každou z pěti kandidátských zemí (Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka). U příležitosti 10. výročí bylo podáno rekordních 1 038 přihlášek.

Studenti budou diskutovat o těchto konkrétních otázkách:

  • Co by se podle vás mělo učinit, aby se zvýšila účast ve volbách do Evropského parlamentu?
  • Jak lze v budoucnosti posílit zastupitelskou demokracii?
  • Existují kromě voleb do Evropského parlamentu i jiné druhy politické angažovanosti? Jakým způsobem byste se do ní zapojili?
     

Na plenárním zasedání mládeže v rámci iniciativy „Vaše Evropa, váš názor“ budou mladí lidé hlasovat o třech návrzích pro Evropský parlament, jež budou zohledněny během volební kampaně.

EHSV se prostřednictvím této iniciativy snaží zajistit, aby byly při tvorbě politik EU zohledňovány postoje, zkušenosti a nápady mladé generace. (ks)