Ženy: největší převratná síla v podnikání

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů stojí Evropu 370 miliard eur ročně. Kromě toho je statisticky prokázáno, že podniky s genderově vyváženějšími správními radami dosahují lepších výsledků. Proč má tedy trvat dalších 217 let, než budou na celosvětové úrovni překonány genderové rozdíly, jak odhaduje Světové ekonomické fórum? Dne 17. prosince se významní řečníci ze světa obchodu, politiky a nevládních organizací setkali se členy skupiny Zaměstnavatelé, aby diskutovali o tom, jak využít obrovský potenciál, který by ženy mohly znamenat pro evropské hospodářství.

Dva panely se zabývaly tím, co je třeba pro posílení postavení žen v obchodu a politice v Evropě, a dospěly k těmto závěrům:

  • Jsou zapotřebí modely, které ženám ukážou, že mohou být úspěšné ve vedoucích pozicích a v odvětvích s tradičně vysokým zastoupením mužů.
  • Investování zohledňující genderové hledisko je investiční přístup zaměřený současně na finanční návratnost a na podporu rovnosti žen a mužů. Podpora tohoto druhu investic může být prostředkem k posílení postavení žen v podnikání. Kromě toho je třeba podpořit úlohu žen investorek.
  • Je třeba více transparentnosti a údajů týkajících se rovnosti žen a mužů. Globální zpráva o rovnosti žen a mužů (Gender Equality Global Report), kterou zveřejnila organizace Equileap, a evropský ukazatel genderové rozmanitosti (European Gender Diversity Index (GDI)), kterou zveřejnily síť European Women on Boards a agentura Ethics & Boards, pomáhají tento problém řešit.
  • V současnosti se na projektech financování podílí jen málo žen. Pomoci by mohlo vytvoření investičního fondu pro ženy nebo zaměření stávajících fondů na začlenění žen.
  • Spolupráce a sdílení osvědčených postupů jsou naprosto zásadní. U stávajících iniciativ EU je však někdy obtížné toho dosáhnout na místní úrovni.

Violeta Jelić, která konferenci předsedala, setkání shrnula s poukazem na to, že početné a rozdílné závěry svědčí o tom, že diskuse není zdaleka u konce. Cíl je však jasný: využít převratné síly žen k vybudování silnějšího evropského hospodářství. Jak uvedl jeden z klíčových řečníků akce, Rick Zednik, „genderové brýle nám dlouhou dobu bránily dosáhnout našeho plného potenciálu, neboť ignorovat genderové hledisko znamená ignorovat příležitosti“. (lj)