Mezinárodní den migrantů

skupina Zaměstnanci v EHSV

Při příležitosti Mezinárodního dne migrantů 18. prosince byl prezentován nový pohled na tuto otázku vycházející z toho, že migrace je běžným jevem v každé lidské společnosti.

Podle nedávno zveřejněné zprávy MOP je ve světě 164 milionů migrujících pracovníků, z čehož zhruba 87 % je v nejproduktivnějším věku. Z toho plyne, že některé země původu přicházejí o nejproduktivnější složku své pracovní síly.

Skupina Zaměstnanci se ztotožňuje s názorem MOP, že mezinárodní migrace pracovníků je jednou z politických priorit – je nezbytné přijmout globální opatření, aby bylo možné zohlednit zájmy zemí původu, cílových zemí a především pak samotných migrujících pracovníků. Naše skupina tudíž vítá globální pakt OSN o bezpečné, řízené a legální migraci, který byl v nedávné době podepsán.

Skupina Zaměstnanci vyjadřuje znepokojení nad rostoucí nevraživostí vůči migrantům. Subjekty občanské společnosti, jež nezřídka jako první zaskakují tam, kde by měly konat vlády, když poskytují pomoc migrantům a napomáhají jejich integraci, se nyní ve stále větším počtu členských států potýkají se zasahováním do své činnosti.

Skupina Zaměstnanci je zneklidněna úspěchy, jichž ve volbách dosahují krajně pravicové strany, které svou často demagogickou, rasistickou a xenofobní rétorikou podněcují k nenávisti vůči migrantům.

Žádáme politické činitele EU a jednotlivých zemí, aby se zabývali skutečnými problémy občanů tím, že se budou snažit odstranit nerovnosti pomocí opatření, která přinesou kvalitní pracovní místa, důstojné mzdy a větší sociální spravedlnost. Musíme se připravit na to, abychom dokázali zabránit šíření nenávistných projevů během nadcházejících vnitrostátních voleb a voleb do Evropského parlamentu a čelit jim prostřednictvím dialogu opírajícího se o naše základní hodnoty.

Na svém prosincovém plenárním zasedání přijal EHSV nesmírně důležité stanovisko Náklady neexistence imigrace a neprováděné integrace, ve kterém zdůraznil, že bez migrace by nedocházelo k hospodářskému a sociálnímu růstu, což by mělo nepříznivé důsledky pro ekonomiky členských států. (Tento článek sepsal José Antonio Moreno Díaz, který je spoluzpravodajem tohoto stanoviska). (mg)