Summit Euromed: Investice do lidského kapitálu jsou klíčové pro zajištění stability a bezpečnosti v regionu

Členové organizací zastupujících občanskou společnost v zemích evropsko-středomořského regionu se sešli ve dnech 17. a 18. prosince v Turíně na výročním Evropsko-středomořském summitu hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí. Tématem jejich jednání bylo vzdělávání a odborná příprava v regionu.

Výzvy, kterým jednotlivé země čelí, jsou sice odlišné, protože přístup ke vzdělávání a odborné přípravě se v regionu značně liší, přesto bylo dosaženo obecné shody o tom, že investice do lidského kapitálu jsou zásadní pro udržitelný rozvoj dotčených zemí, ale i pro zajištění stability a bezpečnosti regionu.

Poslední údaje ukazují, že trh práce v evropsko-středomořském regionu vykazuje obecně špatné výsledky. Tvorba pracovních míst je omezená, míra zaměstnanosti je nízká, zapojení mladých lidí a žen do trhu práce je mimořádně nízké (u žen v průměru méně než 25 %) a roste počet osob, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy a jsou ohroženy vyloučením. Klíčovou úlohou oblasti vzdělávání a odborné přípravy by proto mělo být vybavit lidi potřebnými dovednostmi.

Účastníci diskutovali o výzvách, které vzdělávání v regionu přináší, a přispěli ke společným úvahám, jež poslouží pro přípravu podrobné zprávy, která bude zaslána vládám zastoupených zemí. Během jednání zazněly návrhy na zlepšení odborného vzdělávání a přípravy a celoživotního učení ve všech zemích evropsko-středomořského regionu coby součásti projektu zaměřeného na budování pevnější demokracie, zdravějších ekonomik a spravedlivější společnosti. (dgf)