EHSV se zasazuje za zřízení fóra pro financování opatření v oblasti klimatu pro nestátní subjekty

EU je klíčovým hráčem při koordinaci a financování vnitrostátního a regionálního úsilí v oblasti boje proti změně klimatu. V celosvětovém měřítku podporuje opatření na ochranu klimatu vycházející zdola, nicméně v Evropě je třeba ještě mnoho vykonat. EHSV ve stanovisku Usnadnění přístupu nestátních subjektů k financování opatření v oblasti klimatu, jež připravil Cillian Lohan, identifikuje rozličné problémy, jimž čelí různé skupiny při získávání financí na své projekty v oblasti klimatu, a nabízí možná řešení.

Boj proti změně klimatu nelze vyhrát, pokud jsou na něj na jedné straně poskytovány finance, a na druhé straně jsou stále podporovány aktivity, jež klima poškozují, např. dotace na fosilní zdroje energie. Je nezbytné prověřovat dopad veškerých veřejných i soukromých investic na klima.

Jako první krok EHSV navrhuje zřídit fórum pro financování opatření v oblasti klimatu spojující klíčové zainteresované strany, které dokáží identifikovat překážky, nabídnout řešení a ukázat nejúčinnější mechanismy lepšího rozdělování financí na malé projekty iniciované zdola. „Musíme zabezpečit, aby bylo financování v oblasti klimatu chápáno jako prostředek k zajištění toho, že budou nízkouhlíková řešení dostupná a dosažitelná pro běžné občany“, vysvětlil pan Lohan.

„Především musíme zabezpečit, aby byly finanční prostředky na ochranu klimatu využívány tak, aby byla občanům poskytnuta možnost volby a alternativy, tak aby mohli běžní lidé využívat výhod nízkouhlíkové společnosti, a nebyli nuceni platit náklady na přechod“, zdůraznil pan Lohan. EHSV připomíná svou výzvu, aby alespoň 40 % výdajů EU přispívalo k dosažení cílů v oblasti klimatu, a aby byly postupně rušeny dotace na fosilní paliva. (sma)