Provádění environmentálních právních předpisů EU se musí stát prioritou

Nedostatečné, roztříštěné a nerovnoměrné provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí v členských státech oslabuje důvěru občanů v jejich účinnost. Prioritou EU a členských států musí být zajištění jejich řádného provádění

Ve stanovisku Provádění právních předpisů EU v oblasti ochrany životního prostředí, pokud jde o kvalitu ovzduší, vodu a odpady, které EHSV vypracoval pro Evropský parlament, předložil Výbor doporučení pro překonání nedostatků v praxi a mezer v právních předpisech, které mohou vést k problémům při provádění.

EHSV se domnívá, že Komise by měla právní předpisy nejen navrhovat, ale měla by také usnadňovat a podporovat jejich uplatňování, jakož i řešit důvody porušování pravidel, jako jsou oportunismus či nedostatek politické vůle. „Nezávazná opatření nemohou být jedinou strategií, jak zlepšit dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí,“ zdůraznil zpravodaj . „Jsou zapotřebí rovněž silnější mechanismy prosazování.“

EU musí kromě toho systematicky zajišťovat, aby dovážené produkty byly rovněž v souladu se sociálními a environmentálními právními předpisy. dodal závěrem pan Schwartz.

Pan Schwartz představí stanovisko na schůzi Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu dne 22. ledna 2019. (sma)