„Minulost pro nás může být skvělým ponaučením, nesmí však být naší metou do budoucna“

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans pohovořil na prosincovém plenárním zasedání EHSV o právním státu a udržitelné Evropě.

„Musíme se snažit zajistit Evropě novou budoucnost, což je úkol, pro který používáme výraz rEUnaissance. Chceme-li si získat podporu našich občanů, musíme se zaměřit na příležitosti, a nikoli na rizika,“ prohlásil v úvodu diskuse předseda EHSV Luca Jahier.

Pan Timmermans ve svém proslovu poukázal na to, že právní stát je samotným základem Evropské unie, a varoval před upouštěním od těchto zásad. „Zaznamenáváme autokratické tendence, kdy se demokracie obrátila proti právnímu státu a vlády zneužívají svůj většinový charakter, který obdržely v posledních volbách, k tomu, aby podryly nezávislost soudnictví,“ uvedl pan Timmerman. Odsoudil zákon, který byl v nedávné době bez jakékoli konzultace s odborovými organizacemi schválen v Maďarsku a podle něhož mohou být zaměstnanci nuceni odpracovat až 400 přesčasových hodin ročně. Vyjádřil rovněž hluboké znepokojení nad tím, že se Polsko pokusilo zakázat polským právníkům, aby se v případě pochybností obraceli na Soudní dvůr Evropské unie s žádostí o stanovisko.

Zapojení občanské společnosti do budování udržitelné Evropy

Co se týče udržitelnosti, poděkoval pan Timmermans Výboru za jeho významnou roli v mnohostranné platformě, jež by mohla posloužit jako vzor pro budoucí zapojení občanské společnosti, například v platformách zabývajících se otázkami transformace energetiky, plastů, daňového systému, sociální ochrany či nerovností, tj. všude tam, kde je zapotřebí vést intenzivnější dialog. „Podařilo se nám dosáhnout konsensu a vynikajících výsledků, je ale před námi ještě kus práce,“ dodal pan Timmermans závěrem.

Daňový systém a sociální pilíř – hlavní nástroje pro zajištění sociální udržitelnosti

Příští Komise bude muset formulovat podrobný program, který zaručí, aby velké společnosti odváděly daně v místě, kde vytvářejí své zisky, a bude muset členské státy pobídnout k realizaci sociálního pilíře.

„Musíme brát v potaz sociální udržitelnost,“ zdůraznil pan Timmermans. „S rostoucími nerovnostmi se však bohužel příliš mnoho lidí začíná ohlížet zpět. Minulost pro nás sice může být skvělým ponaučením, nesmí však být naší metou do budoucna,“ dodal pan Timmermans a svůj projev zakončil slovy Jeana Jaurèse: „C'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source.“ (Čili řeka musí téct k moři, aby zůstala věrná svému prameni.) (sma)