Zástupci občanské společnosti požadují, aby Černá Hora zintenzivnila úsilí v oblasti migrace a svobody sdělovacích prostředků

Event banner

Představitelé subjektů občanské společnosti prodiskutovali na 12. schůzi smíšeného poradního výboru občanské společnosti EU-Černá Hora v Bruselu aktuální stav jednání o přistoupení Černé Hory k EU. Ve společném závěrečném prohlášení ocenili skutečnost, že v roce 2018 rychle rostla ekonomika této země a snížila se míra nezaměstnanosti.

Smíšený poradní výbor nicméně vyjádřil znepokojení ohledně svobody sdělovacích prostředků v Černé Hoře a politických zásahů do působení celostátní veřejnoprávní stanice a poukázal na to, že nenastal posun v řešení případů násilných útoků na novináře.

Pokud jde o právo usazování a volný pohyb služeb, uznal smíšený poradní výbor to, že Černá Hora učinila výrazný pokrok při slaďování svých vnitrostátních předpisů s právem EU, vyzval však černohorské orgány, aby věnovaly pozornost diskusím o balíčku týkajícím se služeb, které nyní v EU probíhají. Dále pak uvítal, že byla zřízena rada pro spolupráci mezi vládními institucemi a nevládními organizacemi, a zdůraznil význam zapojení organizací občanské společnosti do všech aspektů tvorby politik a přístupových jednání s EU.

Smíšený poradní výbor jednoznačně podpořil úspěšné snahy, jež Černá Hora vyvíjí s cílem sladit své vnitrostátní předpisy s acquis EU v oblasti legální a nelegální migrace a azylu, ve společném prohlášení se ale rovněž uvádí, že tato země musí ještě více posílit své kapacity pro řízení migrace. Mimoto označil za chvályhodné, že Černá Hora podpořila globální pakt OSN o bezpečné, řízené a legální migraci, který byl nedávno podepsán v Marrákeši. (dgf)