Lépe informovat o Evropě na základě spolehlivých faktů a informací

Skupina Různorodá Evropa v EHSV

Skupina EHSV Různorodá Evropa se nedávno sešla s představiteli Evropské investiční banky (EIB) a Eurostatu, aby získala spolehlivá fakta a informace nezbytné k tomu, aby mohla vnitrostátním a regionálním organizacím i evropským občanům vysvětlit výhody členství v EU. Díky zajištění přístupu občanů a našich demokratických institucí ke spolehlivým a kvalitním informacím je možné informovat o politice, předvídat budoucí společenské výzvy a inovovat.

Schůze konaná v EIB byla zaměřena především na:

  • investiční plán EIB pro Evropu a Evropský fond pro strategické investice (EFSI)
  • hlavní zásady a cíle Programu InvestEU (2021–2027)
  • činnost EIB mimo EU, mj. v Africe
  • diskusi se zástupci Eurostatu, zejména pokud jde o jejich práci týkající se dat velkého objemu a ukazatelů kvality života (tj. ukazatelů překračujících rámec HDP).

Hlavní prezentace přednesli mimo jiné Werner Hoyer, předseda EIB, Wilhelm Molterer, výkonný ředitel týmu EFSI EIB, Eva Rømer z týmu pro víceletý finanční rámec, Yohann Chaigneau, expert EIB, a Barredo Capelot, ředitel Eurostatu.

Diskuse ukázaly potenciál budoucí konstruktivní spolupráce mezi EIB, Eurostatem a skupinou Různorodá Evropa. (cl)