EHSV a Evropský parlament budou společně usilovat o zvýšení účasti ve volbách do Evropského parlamentu

Předseda EHSV Luca Jahier a předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani podepsali společné prohlášení, v němž se obě tyto instituce zavazují k provádění řady společných činností s cílem zvýšit povědomí občanů a podnítit je k účasti ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019.

Luca Jahier během slavnostního podepsání prohlásil: „Jsem velmi rád, že mohu s předsedou Tajanim spolupracovat na upevňování morálního základu našeho modelu demokracie. Ano, tentokrátbuduvolit, ale pro EHSV to znamená i „tentokrát budu jednat“.“

Všeobecná komunikace: uskuteční se tři významné informační kampaně. Členové EHSV se budou volební kampaně aktivně účastnit, přičemž se zaměří zejména na sociální média.

Akce a konference: všechny hlavní akce EHSV se budou týkat informování o volbách. Bude tomu tak zejména v případě občanského shromáždění, jež bude EHSV pořádat začátkem roku 2019 v Bruselu.

Mládež: v březnu se bude konat akce „Vaše Evropa, váš názor“, jež v roce 2019 oslaví své 10. výročí a bude tentokrát zaměřena na účast mladých lidí ve volbách do Evropského parlamentu. Tuto akci slavnostně zahájí předseda EHSV Jahier a předseda Evropského parlamentu Tajani.

Spolupráce s tiskem: EHSV a Evropský parlament budou společně využívat celostátní a místní distribuční kanály a usilovat o publicitu a propagaci vybraných místních akcí v členských státech. (dgf)