Průmysl 5.0 nastolí nový model spolupráce mezi lidmi a stroji

I když je průmysl 4.0 zatím poměrně nový pojem, mnozí odborníci již ohlašují nástup páté průmyslové revoluce, která dá vzniknout novému modelu spolupráce a interakce mezi lidmi a stroji. To je jeden z hlavních závěrů konference věnované průmyslu 5.0, kterou dne 22. listopadu uspořádala Poradní komise pro průmyslové změny Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV).

Podle odborníka na inovace a hospodářskou soutěž Francisca Jaime Quesada bude klíčovým pojmem „co-opetition“, tedy kombinace spolupráce a soutěže mezi lidmi a roboty, jež bude pro tuto novou éru typická. Martin Ciupa, ředitel informačních systémů ve společnosti Mindmaze, v obdobném duchu prohlásil, že lidstvo musí nalézt novou úlohu, kterou bude plnit: „Bude to výzva, ale nikoli nutně negativní – roboti budou vykonávat práci robotů a lidé zase svou práci.“

Další řečníci se také zmínili o sociálních a etických rizicích této nové průmyslové revoluce. Obecně se však všichni shodli na tom, že pokud bude brán ohled na etické otázky, průmysl 5.0 bude znamenat dobrou příležitost. Ian Cronin, projektový manažer na Světovém ekonomickém fóru, vyzdvihl úlohu, kterou hrají vlády v posuzování sociálního dopadu, a uvedl, že „Evropa může zásadním způsobem přispět k tomu, aby byl průmysl 5.0 průmyslem s lidskou tváří.“

Předsedkyně CCMI Lucie Studničná na závěr konference vyzvala k nové sociální smlouvě, která by řešila riziko prohlubujících se nerovností: „Někomu to přinese prospěch, jiným ztráty, ale musíme zajistit, že nikdo nebude opominut, aby se snížil negativní dopad.“ (dgf)