Občanská společnost by měla hrát určující roli při prosazování evropských hodnot, které jsou momentálně v ohrožení

Ve dnech 22. a 23. listopadu uspořádal EHSV v Aténách 12. seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích s názvem Upevnění evropských hodnot, jehož se zúčastnilo dvanáct řečníků, mj. z řad novinářů a akademických pracovníků.

Předseda EHSV Luca Jahier účastníkům připomněl, jaký význam mají evropské hodnoty pro obyčejné lidi – zaměstnavatele a zaměstnance, mladé lidi a seniory, nezaměstnané, osoby se zvláštními potřebami, migranty a další menšiny. „Dle mého názoru není pochyb o tom, že evropské hodnoty musí zvítězit nad antiliberálními tendencemi a veškerými narušujícími faktory, poněvadž právě díky těmto hodnotám jsme Evropu učinili lepším místem k životu.“ Pan Jahier si pro své funkční období zvolil slogan „rEUnaissance“, neboť, jak uvedl, „musíme v Evropu věřit – není lepší možnost než spojit síly s cílem vybudovat udržitelnou a prosperující Evropu“.

Místopředsedkyně EHSV pro komunikaci Isabel Caño, která tuto akci uváděla, poukázala na evropské hodnoty, jež jsou zakotveny ve Smlouvách: Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel. Musíme se však zamyslet nad tím, zda k těmto povinnostem přistupujeme dostatečně vážně. Snažíme se v dostatečné míře zajistit sociální a celoevropskou soudržnost? Děláme dost pro to, abychom podpořili rovnost, poskytli našim mladým lidem konkrétní vyhlídky do budoucna a usnadnili našim občanům každodenní život? Panuje mezi členskými státy dostatečná solidarita? Vzhledem k tomu, že na většinu z těchto otázek nelze jednoznačně odpovědět ‚ano‘, se musíme sami sebe zeptat rovněž na to, zda tyto hodnoty máme na paměti v rámci našich politických jednání a rozhodnutí.“

Pan Katrougkalos, náměstek řeckého ministra zahraničních věcí pověřený evropskými záležitostmi, upozornil na to, že migranti se stali novodobými obětními beránky demagogů, kteří se snaží odvrátit pozornost od skutečných problémů, s nimiž se evropská společnost v současnosti potýká, tj. úsporných opatření a narůstajících nerovností, kvůli nimž bohatí bohatnou a chudí chudnou. „V 60. letech 20. století činila nejvyšší daň u příjmů ve výši 1 milionu EUR 60 %, zatímco nyní je to 30 %. Výrazně to postihuje schopnost sociálního státu zachovávat své sociální struktury,“ prohlásil pan Katrougkalos.

Nejdůležitější závěry semináře budou shrnuty ve zprávě, jež bude zveřejněna v příštích několika týdnech a bude k dispozici na internetových stránkách EHSV. (sma)