„Na shledanou“, ne „Sbohem“

Rozhovor s Jane Morrice ze Spojeného království, členkou skupiny Různorodá Evropa, bývalou novinářkou a členkou EHSV od roku 2006 do roku 2020V důsledku brexitu brzy opustíte EHSV. Můžete nám říci, která dovednost, již jste jako jeho členka získala, je pro Vás nejdůležitější?

Opouštím EHSV po 14 letech, kdy jsem sloužila Severnímu Irsku v Evropě a Evropě v Severním Irsku. Odcházím nerada, ale na druhou stranu mě těší, že jsem se tak dlouho mohla učit mnoha novým věcem od tolika moudrých a úžasných lidí. Členové i zaměstnanci EHSV pocházející ze všech koutů EU mě naučili vše potřebné o umění kompromisu, konsenzu, pochopení, tolerance a vzájemného respektu mezi lidmi z různých sfér života na evropské úrovni. Na tomto základě byla EU vybudována a spojila národy svých 28 členských států.

Co byste chtěla vzkázat členům a zaměstnancům EHSV?

Ať už se po brexitu stane cokoliv, musí tato pospolitost obyčejných lidí, kteří jsou skutečným těžištěm občanské společnosti, i nadále hnát Evropu kupředu. Jedinou radu, kterou mohu dát těm, kteří nyní drží v rukou otěže moci v EU, je to, aby přehodnotili svůj přístup a skutečně se zaměřili na potřeby evropských občanů. Evropská unie je jedním z největších výdobytků moderní historie. Musí najít způsob, jak lépe angažovat své občany a přesvědčit je o tom, že nebudou nikdy přehlíženi.

Co přejete Evropě do roku 2020?

Doufám, že lidé budou v budoucnu na EU pyšní. Jako britská/irská občanka ze Severního Irska mám štěstí, že díky Velkopáteční mírové dohodě budu moci i po brexitu zůstat evropskou občankou, a jako taková budu i nadále usilovat o dosažení tohoto cíle. (mp)