Spolehlivá evropská značka pro výrobky a služby má zvýšit konkurenceschopnost Evropy

Podle Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) přinesou nadcházející léta evropským výrobkům a službám nové vyhlídky a výzvy. Zajišťování inovativních a vysoce specializovaných výrobků a služeb s široce uznávanými a certifikovanými klíčovými vlastnostmi může podpořit evropskou konkurenceschopnost, tvrdí EHSV.

Účelem stanoviska z vlastní iniciativy Návrat k „užitné hodnotě“: nové vyhlídky a výzvy pro evropské výrobky a služby, které EHSV přijal na svém plenárním zasedání dne 11. prosince, je zvýšit povědomí o označování evropských výrobků a služeb, které uspokojují potřeby spotřebitelů a splňují požadavky na sociální a environmentální udržitelnost.

 Zpravodaj stanoviska Dimitris Dimitriadis na plenárním zasedání prohlásil: „‚Made in Europe‘ bylo před třiceti lety určitou zárukou výrobku. Dnes zaostáváme za Čínou, Indií a Spojenými státy a Evropa jako obchodní značka ztrácí svou atraktivitu. Chceme obnovit její zašlou slávu.“ Dále poukázal na to, že evropské malé a střední podniky jsou ve výhodné pozici, která může být přínosem.

 Není žádným překvapením, že nejnovější technologický vývoj má za cíl zvýšit produktivitu, a to nejen z hlediska masové výroby, nýbrž především z hlediska produkce různorodé kvality. Evropské malé a střední podniky jsou v tomto ohledu ve výhodě a mohly by z toho mít největší prospěch.

Předmětné stanovisko EHSV patří k celé řadě jeho stanovisek z vlastní iniciativy a doporučení, jejichž účelem je oživit a posílit evropské hospodářství díky evropským malým a středním podnikům a v souladu se zásadou sociální a environmentální udržitelnosti. (ks)