Luca Jahier: „Budoucnost Afriky je budoucností Evropy“

EHSV na svém prosincovém plenárním zasedání uspořádal diskusi o politice rozvojové spolupráce, na níž bylo zdůrazněno, že je nezbytné zlepšit vztahy mezi občanskou společností v EU a v Africe, aby bylo možné postupně přejít od pomoci k rozvoji a nakonec k partnerství.

Vztahy mezi občanskou společností v EU a v Africe musí být základním kamenem dohody o partnerství mezi EU a státy AKT, v níž by mělo být jako hlavní prvek uznáno pokračující a ještě intenzivnější zapojení EHSV a jeho orgánů. Je to jediný způsob, jak může občanská společnost v EU pomoci občanské společnosti v Africe stát se spolehlivým a důvěryhodným partnerem pro investory.

Předseda EHSV Luca Jahier vyjádřil naději, že současná jednání zajistí významnější roli pro organizovanou občanskou společnost a EHSV. „Budoucnost Afriky je budoucností Evropy. Potřebujeme nové africké obrození,“ řekl pan Jahier.

Jutta Urpilainen, evropská komisařka pro mezinárodní partnerství, zdůraznila význam činnosti organizací občanské společnosti a dodala, že „evropský model rozvoje se musí vyvíjet spolu s globální realitou. Všichni musíme být zapojeni do Zelené dohody a zavázat se k jejímu plnění.“ Isabelle A. J. Durant, zástupkyně generálního tajemníka Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) uvedla, že mnohostranné dohody mohou pomoci zemím, jež mají problémy s mezinárodním obchodem, a že jsou jediným způsobem, jak dosáhnout situace výhodné pro všechny zúčastněné. (dgf)