Budoucnost Evropy a nastávající výzvy

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Tématem semináře Budoucnost Evropy a nastávající výzvy, který se uskutečnil dne 3. prosince na Maltě, byly budoucí výzvy týkající se globalizace, digitalizace, změny klimatu, brexitu a dalších záležitostí. Konferenci uspořádala skupina Zaměstnavatelé v EHSV spolu s Maltskou obchodní, podnikatelskou a průmyslovou komorou.

„Evropa může stále plnit úlohu předního globálního a politického aktéra. Abychom toho dosáhli, musíme se zaměřit na celosvětovou hospodářskou soutěž,“ uvedl v zahajovacím projevu David Xuereb, předseda Maltské obchodní, podnikatelské a průmyslové komory. Předseda skupiny Zaměstnavatelé Jacek Krawczyk dodal, že EU musí být v současné komplikované celosvětové situaci vnitřně silná na to, aby realizovala plány nové Evropské komise.

Účastníci první panelové diskuse, která se soustředila na téma „Využití potenciálu globalizace – více Evropy pro naše občany?“, dospěli k závěru, že má-li Evropa zůstat konkurenceschopná, je nutné pokračovat v úsilí zaměřeném na politiku soudržnosti a nadále podporovat hospodářský růst a prohlubovat jednotný trh. V rámci druhé panelové diskuse byla nadnesena myšlenka, že pro to, aby se nové tendence přeměnily v příležitosti, je především důležité umožnit vzdělávacím systémům a malým podnikům, aby si osvojily nové technologie a nové pracovní metody.

„Musíme zajistit, že se nová Zelená dohoda uskuteční v praxi a nezůstane pouhým sloganem. Nejenže chrání životní prostředí, ale vytváří také příležitosti pro podnikatelský sektor,“ uvedla v hlavním projevu poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně skupiny S&D Miriam Dalli. Poukázala na to, že podmínkou úspěchu jsou závazné cíle a jasný plán postupu.

„Podniky potřebují vědět, kam tato transformace spěje a co se očekává. Musíme jednat společně a využít každé příležitosti k tomu, abychom tvůrcům politik sdělili, co potřebujeme k tomu, abychom dosáhli výsledků,“ prohlásil na závěr konference místopředseda skupiny Zaměstnavatelé Stefano Mallia. (lj)