Skupina Zaměstnavatelé (skupina I)

Prosazujeme názory podniků na evropské úrovni.

Skupina Zaměstnavatelé (skupina I) sdružuje podnikatele a představitele podnikatelských sdružení, kteří vykonávají činnost v celé řadě sektorů podnikání – od průmyslu po maloobchod a od zemědělství po služby – a zastupují všechny podniky, od malých a středních až po velké. Členové této skupiny působí v podnikatelské sféře a informují o každodenní realitě podniků v jednotlivých členských státech na evropské úrovni. Usilují o to, aby byly jejich vlastní zkušenosti využity na podporu evropského projektu.

Činnost skupiny Zaměstnavatelé se řídí prioritami, jež zohledňují zásadní potřeby evropských podniků. Tyto priority se pravidelně přezkoumávají, aby odpovídaly dynamickému fungování evropských podniků. Naše současné priority jsou:

  • podpora evropských hodnot
  • posilování hospodářských základů
  • snaha o to, aby EU zaujala přední místo v oblasti digitální transformace
  • využívání příležitostí poskytovaných proaktivními klimatickými opatřeními

Skupina Zaměstnavatelé společně usiluje o vytvoření takového podnikatelského prostředí v Evropě, které zaměstnavatelům poskytne příležitosti k růstu a dosažení úspěchu.

Úzce spolupracujeme s šesti významnými evropskými podnikatelskými organizacemi: BusinessEurope, COPA-COGECA, Eurochambres, EuroCommerce, SGI Europe a UEAPME. Jsou našimi důležitými partnery, s nimiž si vyměňujeme odborné znalosti a kteří nám pomáhají prosazovat naše názory. Často také spolupracujeme s celou řadou dalších orgánů a podnikatelských organizací na vnitrostátní a evropské úrovni.Priority