Skupina Organizace občanské společnosti

Skutečnost, že vedle skupiny Zaměstnavatelé a skupiny Zaměstnanci ve Výboru existuje skupina Organizace občanské společnosti (skupina III), mu dodává dynamiku a umožňuje, aby v celistvosti vyjadřoval připomínky různých ekonomických, sociálních, profesních a občanských organizací, které tvoří občanskou společnost v členských státech.

V souladu se změnami, které zavedla Lisabonská smlouva, se skupina III skládá z „dalších představitelů a subjektů občanské společnosti, zejména v hospodářské, občanské, profesní a kulturní oblasti“.

Jedinečnost skupiny III spočívá v tom, že je v ní zastoupena celá řada odvětví. Její členové pocházejí z organizací zastupujících zájmy těchto subjektů a oblastí:

 • akademická obec (přírodovědci, ekonomové, sociologové atd.)
 • účast občanů a posílení jejich postavení
 • rozvoj občanské společnosti
 • spotřebitelé
 • životní prostředí, dědictví a udržitelný rozvoj
 • zemědělství, rybolov, pobřežní komunity a lesnictví
 • ochrana lidských práv (problematika dětí, starších osob, rodin, genderové rovnosti, marginalizovaných a znevýhodněných skupin, migrantů a uprchlíků, menšin, osob se zdravotním postižením, žen a mládeže)
 • svobodná povolání (právníci, doktoři, inženýři atd.)
 • mikropodniky, malé a středně velké podniky a řemesla
 • sociální ekonomika (charitativní organizace, družstva, nadace, vzájemné pojišťovny a sociální podniky)

Obecným cílem skupiny III je skutečně posílit participativní demokracii v celé Evropské unii a zajistit, aby stanoviska EHSV k legislativním návrhům EU zohledňovala zájmy všech evropských občanů. Činnosti skupiny III proto vycházejí ze tří pilířů:

 • rozmanitost v demokracii
 • dosahování konsenzu
 • evropská občanská angažovanost – opatření na místní úrovni

Během předsednictví v období 2020–2025 skupina zaměří svou činnost na téma „Chudoba a úloha organizací občanské společnosti v jejím snižování“.

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)