Místopředsedkyně EHSV odpovědná za rozpočet

This page is also available in

Image
Milena Angelova, EESC, Vice-president for Budget 2018-2020

Dr. Milena Angelova vykonává od roku 2002 funkci generální tajemnice Bulharského sdružení průmyslového kapitálu (BICA). Na funkční období 2018–2020 byla zvolena místopředsedkyní Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) pověřenou rozpočtem. Členkou EHSV se stala v roce 2007, od roku 2010 je místopředsedkyní skupiny Zaměstnavatelé a od roku 2013 zasedá v rozpočtové skupině. Od roku 2011 zastává funkci výkonné místopředsedkyně Evropského střediska podniků s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického zájmu (CEEP).

V rámci EHSV se aktivně podílí na zastupování zájmů podnikatelské sféry v řadě důležitých oblastí, k nimž patří například politika týkající se malých a středních podniků, správa a řízení společností, unie kapitálových trhů, podpora služeb obecného zájmu, omezování byrokracie, zlepšování podnikatelského prostředí, boj proti šedé ekonomice, budoucnost světa práce či nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi.

Dr. Angelova je od roku 2006 členkou Hospodářské a sociální rady Bulharska a je o ní známo, že se aktivně zapojuje do rozhodovacích procesů v Bulharsku v oblastech souvisejících se zlepšováním podnikatelského prostředí. Disponuje rozsáhlými odbornými znalostmi, co se týče správy a řízení společností, sociální odpovědnosti podniků, zlepšování právní úpravy, podpory malých a středních podniků a podnikání, správy evropských fondů, nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

Má 10 let vynikajících podnikatelských zkušeností, například v koncernu Italcementi a v oblasti cestovního ruchu, jež nashromáždila předtím, než se stala členkou BICA. Působí jako vedoucí výzkumná pracovnice v Ekonomickém ústavu Bulharské akademie věd a přednášela na Vysoké škole ekonomické ve Varně. Je autorkou více než 45 vědeckých publikací na téma marketingu a správy a řízení společností.

Downloads

Dr Milena Angelova