You are here

Místopředsedkyně EHSV odpovědná za rozpočet

Dr. Milena Angelova vykonává od roku 2002 funkci generální tajemnice Bulharského sdružení průmyslového kapitálu (BICA). Na funkční období 2018–2020 byla zvolena místopředsedkyní Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) pověřenou rozpočtem. Členkou EHSV se stala v roce 2007, od roku 2010 je místopředsedkyní skupiny Zaměstnavatelé a od roku 2013 zasedá v rozpočtové skupině. Od roku 2011 zastává funkci výkonné místopředsedkyně Evropského střediska podniků s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického zájmu (CEEP).

V rámci EHSV se aktivně podílí na zastupování zájmů podnikatelské sféry v řadě důležitých oblastí, k nimž patří například politika týkající se malých a středních podniků, správa a řízení společností, unie kapitálových trhů, podpora služeb obecného zájmu, omezování byrokracie, zlepšování podnikatelského prostředí, boj proti šedé ekonomice, budoucnost světa práce či nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi.

Dr. Angelova je od roku 2006 členkou Hospodářské a sociální rady Bulharska a je o ní známo, že se aktivně zapojuje do rozhodovacích procesů v Bulharsku v oblastech souvisejících se zlepšováním podnikatelského prostředí. Disponuje rozsáhlými odbornými znalostmi, co se týče správy a řízení společností, sociální odpovědnosti podniků, zlepšování právní úpravy, podpory malých a středních podniků a podnikání, správy evropských fondů, nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

Má 10 let vynikajících podnikatelských zkušeností, například v koncernu Italcementi a v oblasti cestovního ruchu, jež nashromáždila předtím, než se stala členkou BICA. Působí jako vedoucí výzkumná pracovnice v Ekonomickém ústavu Bulharské akademie věd a přednášela na Vysoké škole ekonomické ve Varně. Je autorkou více než 45 vědeckých publikací na téma marketingu a správy a řízení společností.