Místopředsedkyně EHSV odpovědná za komunikaci

This page is also available in

Isabel Caño Aguilar

 • členka odborového svazu UGT
 • vedoucí kanceláře Všeobecného svazu pracujících (UGT) v Bruselu a spolupracovnice sekretariátu konfederace pro mezinárodní politiku (UGT, od roku 1993); sledování evropské a odborové politiky; bilaterální vztahy s jinými odborovými a sociálními organizacemi
 • náhradnice EHSV (Evropský hospodářský a sociální výbor) (1997–2010), aktivní v otázkách rozvoje venkova, životního prostředí, udržitelného rozvoje, vzdělávání, odborné přípravy, energetiky, veřejného zdraví a informační společnosti
 • řádná členka EHSV od 21. září 2010, členka sekcí TEN a NAT
 • členka stálé studijní skupiny Evropské energetické společenství (od roku 2015)
 • členka stálé studijní skupiny Digitální agenda (od jejího vytvoření)
 • členka delegací EHSV na konferencích o klimatu (2013–2017, COP ve Varšavě, Limě, Paříži, Marrákeši a Bonnu)
 • členka delegací EHSV na politickém fóru OSN na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj; OSN, 2016 a 2017
 • členka předsednictva sekce TEN od (roku 2010)
 • místopředsedkyně Střediska pro sledování udržitelného rozvoje (od roku 2013)
 • místopředsedkyně EHSV odpovědná za komunikaci (2018–2020)

zpravodajka mj. těchto stanovisek:

 • Rámec EU pro mobilní zdravotnictví a aplikace týkající se zdraví a dobré kondice
 • Digitální společnost – přístup, vzdělávání, odborná příprava, zaměstnání a prostředky k zajištění rovného postavení
 • Rámec EU pro mobilní zdravotnictví a aplikace týkající se zdraví a dobré kondice
 • Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
 • projekt a zpráva týkající se inteligentních měst

Downloads

CV ISABEL CAÑO AGUILAR