Systém DPH v EU musí neprodleně začít držet krok s vývojem trhu

EHSV vítá návrhy Evropské komise týkající se akčního plánu v oblasti DPH, jehož cílem je prospěch konečného spotřebitele, avšak vyzývá k jeho pozměnění. Naléhavě vyzývá členské státy, aby se co nejvíce snažily navrhované reformy provést a posunout se směrem ke konečnému systému daně z přidané hodnoty (DPH) v přiměřené lhůtě.

EHSV se domnívá, že současný systém DPH v EU musí držet krok s novým vývojem trhu, obchodními modely a technologiemi, aby se zajistilo náležité fungování jednotného trhu, zjednodušení pravidel v oblasti DPH a předcházení daňovým podvodům.

Členské státy by v zájmu odstranění rozdílů v DPH měly vytvořit vhodná fóra pro výměnu osvědčených postupů v oblasti výběru příjmů a prozkoumat způsoby, jak lépe využít digitální technologie k boji proti podvodům s DPH, ke zmírnění administrativní zátěže daňových orgánů a podniků a k zajištění jejich snadnějšího přístupu k informacím. Zvláštní pozornost by měla být věnována vytvoření systému pro efektivní výběr daní v přeshraničním obchodě.

EHSV vyzývá všechny orgány zapojené do reformování systému, aby se zabývaly otázkou, jak by mohl být společný systém DPH pro zboží a služby zaveden. Souhlasí s návrhy Komise ohledně snížených sazeb DPH a doporučuje, aby byly uplatňovány na určité třídy výrobků a služeb, zejména výrobků a služeb obecného zájmu. „Negativní seznam“ výrobků a služeb, na něž by se vztahovala základní sazba DPH, by neměl příliš omezovat svobodu členských států, pokud jde o stanovení snížené sazby u některých výrobků obecného zájmu.

EHSV se zároveň domnívá, že limity pro nový systém DPH pro malé podniky by měly být nastaveny na takovou úroveň, aby byly zahrnuty všechny malé a střední podniky. Tato pravidla by měla platit i pro podniky sociální ekonomiky.

Více se dozvíte v našem prvním a druhém stanovisku.  (jk)