Příručka pro digitální věk dosud nebyla sepsána, Evropa však potřebuje plán

EHSV diskutoval o digitalizaci a nerovnostech na akci Deutsche Welle Global Media Forum, která se konala v Bonnu ve dnech 11.–13. června

Jedenácté Global Media Forum, které uspořádala společnost Deutsche Welle v partnerství s EHSV, bylo tematicky zaměřeno na globální nerovnosti. EHSV uspořádal panelovou diskusi, která se zabývala způsoby, jakými mohou digitalizace a čtvrtá průmyslová revoluce snížit nebo prohloubit chudobu a nerovnosti v globalizovaném světě.

Této diskuse, jež se konala před plným sálem, se společně zúčastnili Peter Schmidt, člen EHSV a odborář na plný úvazek, Prof. Dr. Dr. Ayad Al-Ani, výzkumný pracovník na Humboldtově institutu pro internet a společnost, Dr. Judith Schleicher, postdoktorandská výzkumnice na katedře geografie Cambridgské univerzity, a Alexander Damiano Ricci, novinář a vydavatel internetového časopisu Cafébabel. Další vklad do diskuse poskytli dva hlavní řečníci – členové EHSV Brendan BurnsBaiba Miltoviča.

Účastníci panelu diskutovali mimo jiné o zásadních a rozsáhlých změnách, které vyvolal nárůst ekonomiky platforem, a o dopadech této ekonomiky na demokracii a blahobyt po celém světě. Byla také kriticky analyzována role odborů v podnikové sféře, jež stále více upřednostňuje flexibilnější formy zaměstnávání, a byla zkoumána spojitost mezi chudobou a přírodním prostředím. Více informací o diskusi naleznete na internetových stránkách EHSV. (sma)