„Přímé platby musí obdržet pouze aktivní zemědělci,“ tvrdí EHSV a vyzývá ke zvláštní podpoře mladých zemědělců

EHSV podporuje silnou a dobře financovanou SZP a zvýšení rozpočtu EU na 1,3 % HND v souladu s růstem hospodářství EU. Odpovídající financování SZP musí být zajištěno proto, aby bylo možné řešit nízké příjmy zemědělců a pracovníků v zemědělství, inflaci a finanční prostředky chybějící v důsledku brexitu, jakož i dodatečné požadavky v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

Evropští zemědělci – rodinné zemědělské podniky, malé a střední podniky, družstva a další tradiční systémy zemědělských podniků – musí být schopni žít z příjmu, který plyne z jejich zemědělské činnosti. To musí být zajištěno prostřednictvím spravedlivých cen a silných přímých plateb. Přímé platby by však měli obdržet pouze aktivní zemědělci a zemědělské podniky, kteří se věnují zemědělské produkci podle objektivních kritérií a regionálních postupů a poskytují veřejné statky. „Nestačí pouze vlastnit zemědělskou půdu,“ uvedla Jarmila Dubravská, zpravodajka stanoviska EHSV Budoucnost potravinářství a zemědělství. „Pro zemědělce v EU je zásadně důležité, aby legislativní návrhy obsahovaly skutečné zjednodušení nejbyrokratičtějších prvků SZP,“ dodal John Bryan.

Subsidiarita nesmí narušit SZP ani jednotný trh. To by se mělo vztahovat pouze na plány členských států týkající se provádění cílů SZP, což členským státům poskytne určitou flexibilitu, aby přijímaly takové možnosti plateb v rámci prvního a druhého pilíře, jež nejlépe vyhovují druhům, strukturám a podmínkám zemědělství v jednotlivých zemích s ohledem na jejich přírodní podmínky a životní prostředí. EHSV není zastáncem toho, aby členské státy převáděly prostředky z druhého pilíře do pilíře prvního. Vyzývá spíše ke stanovení přiměřené úrovně spolufinancování druhého pilíře ve všech členských státech.

EHSV rovněž navrhuje zlepšit podporu SZP pro mladé zemědělce a generační obměnu. V neposlední řadě musí EU usilovat o soudržnější strategii mezi SZP a obchodní politikou. (sma)