Při digitální revoluci se nesmí na nikoho zapomenout

To je hlavní poselství konference o digitalizaci, kterou dne 19. června pořádal v Rakousku Evropský hospodářský a sociální výbor. mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">

Účastnili se jí představitelé rakouského ministerstva pro digitalizaci a hospodářství, města Vídeň a široké škály rakouských organizací občanské společnosti. Součástí konference byla i panelová diskuse o digitalizaci s mladými rakouskými odborníky, kteří zastupovali organizace občanské společnosti zastoupené mj. ve třech skupinách v EHSV – Zaměstnavatelé, Zaměstnanci a Různorodá Evropa.

Předseda EHSV Luca Jahier ve svém úvodním proslovu řekl: „Není snadné pojmout digitalizaci tak, aby z ní měly stejný prospěch všechny společenské vrstvy. A právě proto Evropský hospodářský a sociální výbor prosazuje myšlenku „digitální spravedlnosti“. Chceme totiž, aby se při digitální revoluci na nikoho nezapomnělo.“ 

Konferenci věnované tématu digitalizace předcházela mimořádná schůze předsednictva EHSV, která se konala ve Vídni. Téma konference je v souladu s prioritami rakouského předsednictví Rady Evropské unie, které začne 1. července 2018. (sg)