Obchod, investice, sociální zabezpečení a solidarita – 16. schůze kulatého stolu EU-Čína

„Občanská společnost obohacuje mnoharozměrné partnerství mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou a přispívá k lepším mezinárodním vztahům,“ shodli se předseda EHSV Luca Jahier a místopředseda Čínské hospodářské a sociální rady Yang Chongui během 16. schůze kulatého stolu, jíž se oba orgány zúčastnily. Po 16. schůzi kulatého stolu EU-Čína, jež se konala ve dnech 28.-29. května v bulharské Varně, vydaly obě strany společné prohlášení, které shrnuje hlavní závěry a doporučení schůze.

„Kulatý stůl EU-Čína zaujal pevné postavení jakožto jedna z klíčových dvoustranných událostí mezi EU a Čínou, která odráží celkově pozitivní stav a stabilitu těchto vztahů,“ uvedl předseda EHSV Luca Jahier a dodal, že EU a Čína coby významní ekonomičtí, političtí a strategičtí partneři musí dále rozvíjet spolupráci ve stále více oblastech.

16. schůze kulatého stolu byla zaměřena na otázky související s mechanismy sociálního zabezpečení a sociální solidarity a na oblast obchodních a investičních vztahů mezi EU a Čínou.

Současně s kulatým stolem se za účasti bulharského ministerstva pro cestovní ruch a Hospodářské a sociální rady Bulharska uskutečnila trojstranná schůze ohledně Roku cestovního ruchu mezi EU a Čínou 2018. Cílem této iniciativy je propagovat méně známé destinace, poskytovat příležitosti k posílení hospodářské spolupráce a přinášet zlepšení, pokud jde o zjednodušení vízového režimu a leteckou propojenost mezi EU a Čínou. (ia)