Německá organizace Danube-Networkers for Europe se stala výhercem Ceny EHSV pro občanskou společnost za rok 2018

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) 13. prosince ocenil pět organizací občanské společnosti za jejich vynikající projekty, které upevňují evropské hodnoty, vyzdvihují různorodost mnoha identit Evropy a propagují kulturní dědictví jako způsob, jak znovu sblížit Evropany.

Německý projekt „Chutě Dunaje – chléb spojuje“ (Tastes of Danube – Bread Connects), který vede nezisková organizace Danube-Networkers for Europe (DANET), si odnesl první cenu ve výši 14 000 EUR. Ostatní čtyři iniciativy – SWANS z Německa, Eco Museum z Itálie, Safe Passage ze Spojeného království a Balkans Beyond Borders z Řecka – získaly každá 9 000 EUR.

„EHSV doufá, že tato cena udělená v Evropském roce kulturního dědictví 2018 zvýší povědomí o kulturním bohatství Evropy a o rozmanitosti a velkém množství evropských identit. Jejím cílem je podporovat projekty, které prostřednictvím různorodosti a s její pomocí posilují pocit sounáležitosti a společného významu. Usiluje o větší zviditelnění mnoha projektů po celé Evropě, které podporují evropské hodnoty, jako je úcta k lidské důstojnosti a lidským právům, svoboda, demokracie, rovnost a právní stát. V neposlední řadě je poděkováním těm organizacím a jednotlivcům, kteří dennodenně bojují za Evropu stojící na těchto hodnotách,“ řekl během slavnostního předávání cen v Bruselu předseda EHSV Luca Jahier.

V pozadí vítězného projektu „Chutě Dunaje – chléb spojuje“ organizace DANET stojí nápad, že by lidé mohli ke chlebu přistupovat jako k jisté formě nehmotného kulturního dědictví, která je všem společná a spojuje je v jejich rozmanitosti. Součástí projektu bylo pečení chleba a festivaly na něj zaměřené, jež byly pořádány v různých zemích, jimiž Dunaj protéká, a na nichž se setkávali lidé různých věkových, národnostních a sociálních skupin.

Přestože sídlo organizace DANET je v Německu, jedná se o zastřešující organizaci různých neziskových vzdělávacích organizací a expertů ze zemí, jimiž Dunaj protéká, mimo jiné z Rakouska, Chorvatska, Bulharska, Rumunska, Srbska, Slovenska či Maďarska. DANET, jakožto neziskové sdružení podporující inovativní učení a společenskou účast všech občanů, doufá, že tento projekt zvýší povědomí o společných kulturních kořenech v Podunají a v Evropě, podnítí dialog a posílí pouta mezi různými generacemi a kulturami Evropy.

Předsedkyně DANET paní Carmen Stadelhofer při přebírání ceny řekla: „Chléb byl vždy symbolem sounáležitosti a sdílení. Cílem našeho projektu je překonávat bariéry a udělat něco pro Evropu založenou na solidaritě a míru. Naše činnost vychází z místní úrovně a snažíme se zapojit každého. Díky nám se setkávají různé národnostní skupiny, které by se jinak třeba nesetkaly. Díky nám se setkávají lidé starší i mladší a zapojujeme i ty, kteří mohou mít potíže s nalezením svého místa ve společnosti. Tato cena je obrovským uznáním a poctou pro mnoho organizací a lidí zapojených do tohoto projektu.“

Můžete se podívat na video podrobně popisující vítězné projekty.

Dalším vítězným projektem je iniciativa SWANS, první svého druhu v Německu. Vede ji skupina dobrovolnic, které pro vysokoškolské studentky s vysokým potenciálem, jež pocházejí z rodin přistěhovalců, a pro ženy s jinou barvou pleti, pořádají semináře zabývající se kariérou a schopností vést, s cílem pomoci jim získat práci, kterou si zaslouží, a ukončit jejich diskriminaci na trhu práce.

Oceněný projekt Eco Museum z Itálie provádí sociální družstvo Aria Nuova. Tento projekt pomáhá pacientům s duševním onemocněním z bytových jednotek nezprostředkovaně prožívat umění a kulturu, čímž prosazuje to, že právo na kulturu je všeobecné.

Kulturní kampaň „Dětští uprchlíci i po 80 letech potřebují bezpečnou cestu“, kterou vede organizace Safe Passage ze Spojeného království, usiluje o získání větší podpory veřejnosti pro dnešní nejmladší uprchlíky porovnáním aktuální situace s akcí Kindertransport, hromadnou záchrannou operací za druhé světové války, při níž britští občané přijali děti prchající před nacistickým pronásledováním. Organizace Safe Passage dosud pomohla více než 1 500 dětí dosáhnout pomocí bezpečných a legálních cest útočiště.

Vítězem z Řecka je festival krátkých filmů, který pořádá organizace Balkans Beyond Borders. Festival se koná každoročně, vždy v jiném balkánském městě, a zaměřuje se na práci filmařů z Balkánu i odjinud. Využívá umění jako prostředek, jenž umožňuje překonávat rozdíly hluboce zakořeněné v bouřlivé minulosti tohoto regionu.

Cena EHSV pro občanskou společnost, která letos vstoupila do jubilejního desátého ročníku, přilákala 150 adeptů z celkem 27 členských států EU, což svědčí o velkém entuziasmu občanské společnosti ve všech částech EU při podpoře evropských hodnot a kulturního dědictví. EHSV doufá, že touto cenou podpoří komunitně zaměřenou činnost organizací a jednotlivců, kteří budou oceněni.

Cena se uděluje za „vynikající úroveň iniciativ občanské společnosti“ a každý rok je vybráno jiné téma týkající se některé z důležitých oblastí činnosti EHSV. Cena za rok 2017 byla věnována „inovativnímu podnikání, jež prosazuje začlenění znevýhodněných skupin do trhu práce“.