Mikina z 27 recyklovaných lahví

Cílem úspěšné strategie pro plasty musí být účinná opatření týkající se vzdělávání a odborné přípravy, jež budou podporovat respektování dynamické rovnováhy biosféry. Aby bylo možné plasty ještě více recyklovat, a urychlit tak přechod na oběhové hospodářství, je zapotřebí přinášet podněty v oblasti designu a chování a zároveň vytvořit společné technické a regulační normy.

Výbor ve svém stanovisku ke strategii Komise pro plasty v oběhovém hospodářství zdůraznil, že recyklování plastů je z hlediska udržitelného a konkurenceschopného hospodářského rozvoje důležitou příležitostí. Předměty z plastů je třeba vnímat jako cennou surovinu, kterou je třeba opětovně využít. „Potřebujeme evropskou kulturu oběhovosti plastů na základě analýzy celého životního cyklu produktů,“ uvedl Antonello Pezzini, zpravodaj stanoviska, „a dosáhneme toho pouze za účasti občanů a občanské společnosti. Výhody třídění a recyklování plastů musí být pro evropské občany reálné.“

Zvláštní pozornost je třeba věnovat mikroplastům – často používaným v čisticích prostředcích, kosmetice, nábytku a lacích – neboť znečištění pocházející z tohoto zdroje je jednou z největších hrozeb pro životní prostředí a lidské zdraví.

Od PET k přízi

EHSV podporuje sběr tříděného odpadu a především recyklaci PET (polyethylentereftalátu), které mohou EU přinést ekonomické výhody spojené s novými výrobními činnostmi a pracovními místy. Přeměna PET na textilii je inovativní a z hlediska životního prostředí šetrná a zajišťuje kvalitu od výrobních postupů až po design. Čísla jsou působivá – pro výrobu jedné flísové mikiny je potřeba jen zhruba 27 lahví o objemu 1,5 litru, což odpovídá přibližné doporučené týdenní spotřebě vody čtyřčlenné domácnosti. (sma)