Hospodářské přínosy transformace energetiky pro jednotlivé regiony jsou často přehlíženy

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uspořádal 31. května slyšení na téma Transformace energetiky v evropských regionech, jehož cílem bylo upozornit na hospodářské přínosy přechodu k decentralizovaným a nízkouhlíkovým dodávkám energie pro jednotlivé regiony. Jedná se o otázku, která zatím téměř vůbec nebyla prozkoumána, ačkoli má tato transformace jasný regionální rozměr.

Přechod na čistou energii z obnovitelných zdrojů může být mimořádně přínosný pro méně prosperující regiony a může tudíž snížit nerovnosti mezi různými evropskými oblastmi a posílit sociální a regionální soudržnost v celé EU. Mimoto se prokázalo, že energie, kterou občané sami vyrábějí na místní úrovni, přispívá k omezení energetické chudoby.

To vše bylo doloženo dvěma pozitivními příklady, které byly během tohoto slyšení prezentovány. Prvním z nich byl projekt realizovaný v německém městě Treuenbrietzen, v jehož rámci se podařilo zabezpečit soběstačné decentralizované dodávky čisté energie pro tuto komunitu, která v minulosti čelila složité finanční situaci.

Další úspěšný projekt v oblasti transformace energetiky byl uskutečněn v obci Turośń Kościelna ve východním Polsku, jež patří k nejchudším regionům v EU. Tento projekt pomohl výrazně snížit roční emise CO2 a ušetřit 95 000 EUR ročně.

Výsledky tohoto slyšení budou využity ve stanovisku EHSV k tématu Vliv nové bezuhlíkové, decentralizované a digitalizované struktury dodávek energie na pracovní místa a regionální hospodářství. Toto stanovisko bude předloženo na červencovém plenárním zasedání EHSV za účasti místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče. (ll)