Generální tajemník EHSV Luis Planas byl jmenován ministrem ve španělské vládě Pedra Sáncheze.

Dne 6. června tohoto roku povolal prezident Pedro Sánchez Luise Planase do španělské vlády na post ministra zemědělství, rybolovu a výživy. Pedro Planas má 35 let zkušeností v evropských záležitostech a je jednou z výrazných osobností dějin institucí Evropské unie, v níž pracoval jako diplomat, vysoký úředník Komise a poslanec Evropského parlamentu a podporoval silnou, jednotnou a solidární Unii. Je zastáncem evropského projektu a podle svých slov „nezná k EU jinou alternativu“.

Od 20. ledna 2014 zastával Luis Planas pozici generálního tajemníka Evropského hospodářského a sociálního výboru. Vždy vyzdvihoval význam EHSV, jenž je pro něj „lidskou tváří Evropy a jedinečným fórem, které propojuje občanskou společnost a evropské instituce“.

Předseda EHSV Luca Jahier o něm řekl: „Luis Planas je přesvědčeným eurooptimistou, který bude i nadále budovat Evropu naslouchající přáním jejích občanů. Bylo mi ctí s ním spolupracovat a jsem přesvědčen, že jeho zkušenosti s fungováním evropských orgánů bude pro Španělsko v Evropské unii užitečná.“.

Isabel Caño, místopředsedkyně EHSV odpovědná za komunikaci, se domnívá, že Luis Planas v návaznosti na svou funkci generálního tajemníka EHSV přinese evropskému projektu přidanou hodnotu, neboť si je dobře vědom významu organizované občanské společnosti a kultury dialogu v dnešní Evropě.

Luis Planas pochází ze španělské Valencie. Jakožto přesvědčený eurooptimista se v rámci vyjednávacího týmu aktivně podílel na přistoupení Španělska do Evropské unie. Z pozice poslance španělské Poslanecké sněmovny byl mluvčím pro evropské otázky a zpravodajem pro ratifikaci smlouvy o přistoupení Španělska do Evropské unie. V letech 1986 až 1993 se i nadále angažoval v evropských záležitostech a stal se poslancem Evropského parlamentu, kde byl členem Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro ústavní záležitosti.

Poté se stal vedoucím kabinetu místopředsedy Evropské komise Manuela Marina a následně komisaře Pedra Solbese. V roce 2004 byl jmenován velvyslancem Španělska v Maroku a v roce 2010 velvyslancem a stálým zástupcem Španělska při Evropské unii.

V roce 2012 byl jmenován ministrem zemědělství, rybolovu a životního prostředí v regionální vládě Andalusie. A v roce 2014 se stal generálním tajemníkem EHSV. Luis Planas je mimo jiné humanistou a znalcem literatury, poezie a hudby. (eh)