Evropská unie nemůže dle tvůrců politik EU při rozvoji umělé inteligence zapomenout na své hodnoty

První summit zainteresovaných stran o umělé inteligenci, který uspořádaly Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Evropská komise dne 18. června v Bruselu, zdůraznil, že EU musí zajistit, aby umělá inteligence byla bezpečná, nestranná a v souladu s evropskými hodnotami.

„Umělá inteligence je technologie, která nám nesmí přerůst přes hlavu a překvapit nás,“ řekla Catelijne Muller, předsedkyně tematické studijní skupiny EHSV Umělá inteligence, a dodala, že lidé musí mít umělou inteligenci plně pod kontrolou. 

Mariya Gabriel, evropská komisařka pro digitální ekonomiku a společnost, hovořila o úsilí Komise zahájit koordinovanou činnost týkající se umělé inteligence, kterou označila za „významnou politickou prioritu“. Komise chce na umělou inteligenci získat do roku 2020 20 miliard EUR veřejných a soukromých investic a v dalších deseti letech pak 20 miliard EUR ročně.

Mady Delvaux, zpravodajka Evropského parlamentu na téma umělé inteligence, poukázala na výzvy spojené s dostupností a uvedla, že Evropě se musí podařit sdílet bohatství vytvářené umělou inteligencí.

Umělá inteligence je jednou z klíčových politických priorit stávajícího předsednictva EHSV. Ariane RODERT, předsedkyně sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba, uvedla, že EHSV nyní pracuje na dvou nových stanoviscích, jež se týkají umělé inteligence. (ia)