Budoucnost západního Balkánu by měla být evropská

Více než 100 zástupců občanské společnosti přijalo svůj příspěvek určený pro summit hlav států a předsedů vlád z EU a ze západního Balkánu v Sofii dne 15. května.

Účastníci konference na vysoké úrovni vyjádřili přesvědčení, že rozšíření EU a zejména šíření jejích demokratických hodnot a právních norem do oblasti západního Balkánu je v zájmu zemí tohoto regionu i EU. Prosazování hodnot EU v tomto regionu zajišťuje v těchto zemích bezpečnost a stabilitu a podporuje sociální a hospodářský rozvoj, demokracii a právní stát, což dále přináší stabilitu a bezpečnost EU.

„Budoucnost tohoto regionu je budoucností Evropy,“ zdůraznil ve svém prohlášení na konferenci předseda EHSV Luca Jahier. „Jsem přesvědčen o tom, že pro EU i pro země západního Balkánu neexistuje jiná možnost, než že budou směřovat k plnému členství stabilní, transformační a udržitelnou cestou.

 „Hluboce věřím, že co nejrychlejší integrace tohoto regionu do naší společné Unie je v zájmu nejen zemí a národů západního Balkánu, ale i nás všech v EU,“ prohlásila při zahájení konference Diljana Slavova, předsedkyně specializované sekce EHSV Vnější vztahy.

Místopředsedkyně vlády pro reformu soudnictví a ministryně zahraničních věcí Bulharska Ekaterina Zacharievová rovněž zdůraznila potřebu zapojit občanskou společnost: „Sociální partneři hrají v rámci socioekonomického rozvoje a soudržnosti západního Balkánu důležitou úlohu.“ Vyjádřila naději, že se do roku 2025 stanou členy EU dvě země západního Balkánu.

 Zástupci organizací občanské společnosti se zaměřili zejména na práva a posílení postavení zranitelných skupin obyvatelstva v tomto regionu.(sg)