3. Evropský den podniků sociální ekonomiky: je čas dosáhnout uznání a rozšiřovat se

„Nastala chvíle, aby podniky sociální ekonomiky demonstrovaly evropské hodnoty v době, kdy EU čelí závažným výzvám,“ řekla na úvod třetího Evropského dne podniků sociální ekonomiky paní Ariane Rodert, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Tato akce, která se uskutečnila 4. června v budově EHSV v Bruselu, se zaměřila na to, jak zvětšovat sociální ekonomiku, a představila inovativní sociální podnikatele.

Sociální ekonomika v současnosti poskytuje placené zaměstnání 6,3 % pracující populace, což je celkem 13,6 milionu placených pracovních míst v Evropské unii. Sociální podnikatelé a tvůrci politik zdůraznili, že je ten pravý okamžik ke zvětšování tohoto sektoru.

Řečníci kladli důraz na to, že se sociální ekonomika v Evropě často podceňuje, pokud jde o její potenciál pro hospodářský rozvoj a sociální transformaci. Upozornili dále na úlohu, kterou by podniky sociální ekonomiky mohly případně mít na mezinárodní úrovni, zejména v regionech s obrovskou nezaměstnaností, jako je například Balkán, nebo v afrických zemích.

Akce byla obohacena o příklady čtyř inovativních a úspěšných podniků sociální ekonomiky, které prokázaly, že rozšiřování je v sociální ekonomice možné, a o tři participativní pracovní semináře, jež se zaměřily na rovnost žen a mužů v podnicích sociální ekonomiky, úlohu klastrů a možnosti pro rozšiřování.

Tvůrci politik z EU se shodli, že nyní je správná chvíle na to, aby se sociální ekonomika zvětšovala, vyzvali však k tomu, aby se nezapomínalo na skutečné základy sociální ekonomiky, jimiž jsou spolupráce a solidarita. (ia)