Christa Schweng, Předsedkyně EHSV

This page is also available in

Dne 28. října 2020 byla Christa Schweng zvolena předsedkyní Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Tuto funkci bude vykonávat dva a půl roku, tj. do března 2023. Je členkou EHSV od roku 1998 a zabývá se v jeho rámci především otázkami týkajícími se zaměstnanosti a sociálních věcí.

V období 2018–2020 předsedala v EHSV sekci Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC). V letech 2013 až 2015 stála v čele Střediska pro sledování trhu práce (SSTP).

Pokud jde o její činnost mimo EHSV, působí v Rakouské hospodářské komoře (WKÖ), kde je od roku 1994 hlavní poradkyní na oddělení pro sociální politiku.

Od roku 1995 zasedá v Poradním výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (jedná se o orgán, který pomáhá Evropské komisi při přípravě, provádění a hodnocení činností v této oblasti).

Od roku 1995 rovněž působí ve správní radě Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která sídlí v Bilbau, a od roku 2001 této radě ve tříletých intervalech předsedá. V témže roce se stala mluvčí zájmové skupiny zaměstnavatelů v této agentuře.

Již 25 let je členkou Výboru pro sociální věci v Evropském sdružení řemesel a malých a středních podniků (SMEunited) a v letech 2001 až 2009 tomuto výboru předsedala.

Absolvovala magisterské studium práv na Vídeňské univerzitě.

Hovoří plynně německy, anglicky a francouzsky a domluví se také španělsky.

Podílela se coby zpravodajka či spoluzpravodajka na přípravě řady stanovisek EHSV, například:

Downloads

CV Christa Schweng

Declaration of interests