The European Economic and Social Committee (EESC) is the voice of organised civil society in Europe.

It represents employers, workers and civil society organisations. The expertise of its 329 members helps optimise the quality of EU policies and legislation.

OPINIONS IN THE SPOTLIGHT

PLENARY SESSIONS

Current plenary session

Previous plenary session

Next events

Upcoming events

GROUPS

EESC Members work in 3 groups representing Employers (Group I),
Workers (Group II) and Civil Society Organisations (Group III).

SECTIONS

The EESC has six specialised sections and a Consultative Commission on Industrial Change. More about the sections and the CCMI

ACCESS EESC DOCUMENTS

EESC INFO NEWSLETTER

  • Данута Хюбнер: Вашият глас е важен
  • Гласувайте през юни 2024 г.: ЕИСК призовава европейците да гласуват за обединена и демократична Европа
  • Режис Жанте: Дезинформацията успява, когато се цели в слабите
  • Жилищната криза — ЕИСК призовава ЕС да предприеме действия
  • Седмица на гражданското общество: европейското гражданско общество определя програмата на следващите лидери на ЕС
  • Ирландската фондация „Трета възраст“ печели Наградата на ЕИСК за гражданското общество за психично здраве
  • Кристиан Мос: Пакет от мерки за защита на демокрацията: Комисията следва да оттегли директивата
  • Бруно Кауфман: Защо Европейската гражданска инициатива е много по-важна, отколкото си мислим