Годишен списък на възложените обществени поръчки

This page is also available in

До 30 юни всяка година ЕИСК публикува два вида годишни списъци на подписаните договори през предходната година:

  • един, свързан с изпълнението на текущите рамкови договори, подписани от ЕИСК
  • и друг, свързан с договорите с ниска и средна стойност (между 15 000 евро и 144 000 евро)

Downloads

Liste annuelle 2021 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2020 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

List of orders / contracts 2021 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2020 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

Liste annuelle 2021 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I

Liste annuelle 2020 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I