Услуги

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
11/06/2019
Press Release
Reference number: 
29/2019

Според ново проучване, изготвено по поръчка на Европейския икономически и социален комитет, трансграничните услуги генерират нови работни места и икономически растеж. Те са благотворни за всички страни от ЕС и за различните видове работни места — както трудоемките, така и наукоемките. В документа се излагат доказателства за това, че липсата на стриктно регулиране на вътрешния пазар на трансгранични услуги е от полза за икономиката на ЕС. Намаляването на дела на трансграничните услуги с 1 % би струвало на икономиката на ЕС около 8 милиарда евро.

15/06/2018
Hearing live-in care Poland
Press Release
Reference number: 
Reference number: 32/2018

The EESC held the fourth of its Going Local meetings on the live-in care sector in the EU, this time in Poland. The country provides much of the sector's workforce in western EU Member States, but has itself started to face a serious shortage of qualified carers in recent years