Роми

This page is also available in

Displaying 1 - 5 of 5
13/04/2018
News

Най-голямото малцинство в Европа, което наброява над десет милиона души, продължава да бъде дискриминирано и маргинализирано в много държави – членки на Европейския съюз. Участващи в проява на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) правозащитни НПО и европейски политици предупредиха, че в много случаи полицията все още прилага етническо профилиране спрямо ромите. Публичното изслушване на тема „Преодоляване на антиромските настроения в практиките за етническо профилиране“ беше част от третата Седмица на ЕС по въпросите на ромите, организирана от институциите на ЕС в Брюксел от 8 до 12 април.

10/06/2016
News

"The European Economic and Social Committee considers that the participation of Roma at all stages of decision-making is essential for achieving effective policies that can make a real difference to their situation within the EU. However, the tools available today are not sufficient in this regard"