Роми

This page is also available in

Displaying 1 - 7 of 7
04/05/2021
News

След като се поучи от недостатъците на предишната рамка на ЕС за ромите, прилагана през последното десетилетие, Европейската комисия е решена да постигне водещите цели на новата стратегическа рамка за ромите, като до 2030 г. намали поне наполовина разликите по отношение на дискриминацията и социално-икономическото изключване, които изпитва това население. За да бъдат постигнати осезаеми резултати, обаче, ролята на държавите членки е от основно значение.

13/04/2018
News

Най-голямото малцинство в Европа, което наброява над десет милиона души, продължава да бъде дискриминирано и маргинализирано в много държави – членки на Европейския съюз. Участващи в проява на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) правозащитни НПО и европейски политици предупредиха, че в много случаи полицията все още прилага етническо профилиране спрямо ромите. Публичното изслушване на тема „Преодоляване на антиромските настроения в практиките за етническо профилиране“ беше част от третата Седмица на ЕС по въпросите на ромите, организирана от институциите на ЕС в Брюксел от 8 до 12 април.

10/06/2016
News

"The European Economic and Social Committee considers that the participation of Roma at all stages of decision-making is essential for achieving effective policies that can make a real difference to their situation within the EU. However, the tools available today are not sufficient in this regard"