Роми

This page is also available in:

Displaying 1 - 7 of 7
  • Health, education and economic measures imposed by EU Member States during the COVID crisis have largely failed to protect Roma communities by not taking into account their extreme poverty and by not giving them priority in public health and vaccination strategies

  • След като се поучи от недостатъците на предишната рамка на ЕС за ромите, прилагана през последното десетилетие, Европейската комисия е решена да постигне водещите цели на новата стратегическа рамка за ромите, като до 2030 г. намали поне наполовина разликите по отношение на дискриминацията и социално-икономическото изключване, които изпитва това население. За да бъдат постигнати осезаеми резултати, обаче, ролята на държавите членки е от основно значение. Без ефективни национални стратегии и прагматични мерки новата рамка рискува да пропадне по същия начин като предшестващата я. 

  • In June, the European Economic and Social Committee (EESC) held a hearing focusing on combating discrimination in the employment and recruitment of Roma, which revealed that the current strategies for fostering their inclusion in the labour market were largely failing.

  • À l’issue d’un examen long et approfondi de la situation des femmes roms, le Comité économique et social européen (CESE) a adopté, lors de sa session plénière de décembre, un avis exploratoire dans lequel il a appelé de ses vœux des efforts de grande envergure en vue de mettre en œuvre des politiques en leur faveur ...(lire plus)


  • Най-голямото малцинство в Европа, което наброява над десет милиона души, продължава да бъде дискриминирано и маргинализирано в много държави – членки на Европейския съюз. Участващи в проява на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) правозащитни НПО и европейски политици предупредиха, че в много случаи полицията все още прилага етническо профилиране спрямо ромите. Публичното изслушване на тема „Преодоляване на антиромските настроения в практиките за етническо профилиране“ беше част от третата Седмица на ЕС по въпросите на ромите, организирана от институциите на ЕС в Брюксел от 8 до 12 април.

  • Despite many EU funding schemes, efforts so far have failed in making a significant impact on the life of Roma, an EESC hearing reveals

  • "The European Economic and Social Committee considers that the participation of Roma at all stages of decision-making is essential for achieving effective policies that can make a real difference to their situation within the EU. However, the tools available today are not sufficient in this regard"

Displaying 1 - 7 of 7