Равенство между половете

This page is also available in

Displaying 1 - 4 of 4
13/07/2022
Press Release
Reference number: 
35/2022

At its July plenary, the European Economic and Social Committee (EESC) debated the Commission's draft directive to tackle gender-based violence and gender equality in presence of Cristina Fabre of the European Institute for Gender Equality. The Committee adopted two opinions with recommendations for making the legislation more effective in combatting such an issue of epidemic proportions and demanded for its inclusion in the list of EU crimes.

29/08/2019
Press Release
Reference number: 
37/2019

Краен срок за подаване на заявления: 6 септември

Европейският икономически и социален комитет кани организации на гражданското общество и лица от целия Европейски съюз да кандидатстват за Наградата за гражданското общество. Тази година с наградата ще бъдат отличени инициативи за борба срещу свързаните с пола стереотипи чрез защита на равните възможности за жените и мъжете и равното им третиране във всички сфери на икономическия и социалния живот.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Press Release
Reference number: 
28/2019

Вече може да се подават кандидатури за 2019 г.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обяви началото на периода за кандидатстване за Наградата за гражданското общество за 2019 г. Темата тази година е „повече жени в европейското общество и икономика“, като с наградата ще бъдат поощрени иновативните инициативи и проекти, които имат за цел да се борят за равни възможности за жените и мъжете и за равното им третиране във всички сфери на икономическия и социалния живот.