Равенство между половете

This page is also available in

Displaying 1 - 3 of 3
29/08/2019
Press Release
Reference number: 
37/2019

Краен срок за подаване на заявления: 6 септември

Европейският икономически и социален комитет кани организации на гражданското общество и лица от целия Европейски съюз да кандидатстват за Наградата за гражданското общество. Тази година с наградата ще бъдат отличени инициативи за борба срещу свързаните с пола стереотипи чрез защита на равните възможности за жените и мъжете и равното им третиране във всички сфери на икономическия и социалния живот.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Press Release
Reference number: 
28/2019

Вече може да се подават кандидатури за 2019 г.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обяви началото на периода за кандидатстване за Наградата за гражданското общество за 2019 г. Темата тази година е „повече жени в европейското общество и икономика“, като с наградата ще бъдат поощрени иновативните инициативи и проекти, които имат за цел да се борят за равни възможности за жените и мъжете и за равното им третиране във всички сфери на икономическия и социалния живот.